Nitroprussidenatrium


Inleiding
Farmacokinetiek
Werking en toepassingsmogelijkheden
Bijwerkingen, overdosering
Restricties, voorzorgen
Dosering
Samenvatting/conclusie
Literatuur

Trefwoorden: nitroprussidenatrium, verlaging bloeddruk, decompensatio cordis, acuut myocardinfarct, mitralisinsufficiëntie, aorta-insufficiëntie, cor pulmonale, perifere vasoconstrictie, zwangerschap

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF