Nitroprussidenatrium en diazoxide


Nitroprussidenatrium
Toepassen van nitroprussidenatrium
Diazoxide
Toepassen van diazoxide
Wanneer andere therapie?
Plaats van nitroprussidenatrium en diazoxide

Trefwoorden: nitroprussidenatrium, antihypertensivum, chirurgische ingreep, decompensatio cordis, diazoxide, hypertensieve crisis

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF