Nitro-imidazolderivaten / Anemie door geneesmiddelen


Nitro-imidazolderivaten ter behandeling van Trichomonas vaginalis en andere infecties
Farmacologie
Toepassing bij vaginitis door Trichomonas vaginalis
Andere toepassingen
Dosering
Bijwerkingen
Conclusie

Trefwoorden: nitro-imidazolderivaten, vaginitis, trichomonasinfectie, tonsillitis van Plaut-Vincent

Anemie door geneesmiddelen
Aplastische anemie
Ferriprive anemie
Macrocytaire anemie
Hemolytische anemie
Anemie door analgetica-nefropathie

Trefwoorden: aplastische anemie, ferriprive anemie, macrocytaire anemie, hemolytische anemie

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF