Nitroglycerinepleisters, een zinvol alternatief?


Inleiding
Werkingsmechanisme van nitraten
Farmacokinetiek
Transdermale toedieningssystemen
Klinische toepassing
Tolerantievorming
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: nitraten; nitroglycerine, transdermale toepassig van -; nitroglycerinepleisters, tolerantie voor -

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF

Auteurs

  • dr F.A.M. Jonkman, dr J.H. Kingma