Nieuwe, verbeterde versie van de Cochrane Library

De Cochrane Collaboration is een onafhankelijk, internationaal samenwerkingsverband van ruim 1.000 wetenschappers.1 Het doel is de effectiviteit van de behandelingen in alle takken van de gezondheidszorg in actuele overzichten in kaart te brengen. Daartoe worden alle gerandomiseerde onderzoeken, die vanaf eind jaren veertig zijn uitgevoerd naar de effectiviteit van een bepaalde medische interventie, ondergebracht in een databank. Op die manier is het mogelijk om systematische overzichten te maken. Het resultaat is een groot aantal meta-analysen (Gebu 1995; 29: 11-16) en systematische literatuuroverzichten over vele verschillende onderwerpen. Deze zomer kwam op CD-ROM een nieuwe, uitgebreide en verbeterde versie beschikbaar van de 'Cochrane Library'.2 Deze bestaat uit vier afzonderlijke gegevensbestanden.
Het eerste is The Cochrane Database of Systematic Reviews. Deze bevat nu de complete resultaten van 228 afgeronde meta-analysen en de protocollen voor 253 nog uit te voeren meta-analysen. Ongeveer de helft ervan heeft betrekking op farmacotherapie. De onderwerpen variëren van 'Anticoagulantia na een beroerte', via 'Calciumantagonisten bij tardieve dyskinesie' en 'Groeihormoon bij IVF' tot 'Mefloquine bij malariaprofylaxe' en 'Tacrine bij Alzheimer'. De methoden en resultaten uit de afzonderlijke onderzoeken worden steeds volgens een vast stramien beoordeeld en samengevat in een conclusie. Ook referenties van nog niet beoordeelde of gepubliceerde onderzoeken staan vermeld.
Het tweede gegevensbestand is The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness en bevat 1.756 samenvattingen van elders in de literatuur gepubliceerde meta-analysen.
Het derde, The Cochrane Review Methodology Database, bevat 423 samenvattingen van artikelen over methodologische kwesties die een rol kunnen spelen bij het opzetten en interpreteren van systematische overzichten. Het laatste, The Cochrane Controlled Trials Register, bevat korte samenvattingen van 131.533 (!) artikelen van gecontroleerde klinische onderzoeken.

Elk kwartaal verschijnt van de CD-ROM een bijgewerkte versie. Het aantrekkelijke hiervan is dat de bijgewerkte, cumulatieve meta-analysen de meest recente stand van zaken weergeven. Een zoeksysteem op trefwoorden maakt de gegevensbestanden vrij eenvoudig toegankelijk. Hoewel de ontwikkeling naar meer 'evidence-based medicine' ook haar beperkingen heeft,3 biedt de nu beschikbaar gekomen CD-ROM een schat aan informatie voor iedereen die is geïnteresseerd in onafhankelijke, systematische informatie over onderzoeksresultaten van medische interventies.1. Kleijnen J, Vet HCW de, Rinkel GJE, Keirse MJNC. De Cochrane Collaboration; systematische overzichten van kennis uit gerandomiseerd onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 1995; 139: 1478-1482.
2. The Cochrane Library, 1997 issue 2. Oxford: Update Software (P.O.Box 696, Oxford OX2 7YX, tel: 0044.1865.513902). Minimale systeemvereisten: PC met 386SX-processor of hoger, minimaal 4 MB RAM, CD-ROM en Microsoft Windows. Kosten: £ 95,- excl. BTW per jaar (4 afl.)
3. Vandenbroucke JP. De Cochrane Collaboration en 'evidence-based medicine'. Ned Tijdschr Geneeskd 1995; 139: 1476-1477.