Nieuwe ontwikkelingen betreffende salazosulfapyridine / Toch een geneesmiddel tegen tardieve dyskinesie?


Nieuwe ontwikkelingen betreffende salazosulfapyridine
Inleiding
Belangrijkste gegevens over salazosulfapyridine
Nieuwe ontwikkelingen
Samenvatting

Trefwoorden: salazosulfapyridine, SASP, colitis ulcerosa, proctitis, proctosigmoïditis, ziekte van Crohn

Toch een geneesmiddel tegen tardieve dyskinesie?

Trefwoorden: tiapride, neuroleptica, bewegingsstoornis, tardieve dyskinesie

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF