NHG-Standaard 'Stoppen met roken'


In de NHG-Standaard 'Stoppen met roken' wordt veel aandacht gegeven aan voorlichting en ondersteunende interventies bij het stoppen met roken. Medicamenteuze ondersteuning is echter maar een klein onderdeel van deze Standaard. Nortriptyline is niet geregistreerd als hulpmiddel voor stoppen met roken en is als zodanig niet onderzocht bij onder meer adolescenten, ouderen boven de 65 jaar en patiënten met hart- en vaatziekten. Op grond van de jarenlange bekendheid met bijwerkingen, contra-indicaties, de lage prijs en vergoeding is nortriptyline in navolging van de multidisciplinaire CBO-richtlijn wel in de NHG-Standaard opgenomen. Nortriptyline is in vergelijking met bupropion veel goedkoper. Door NVM in combinatie met nortriptyline of bupropion te gebruiken, wordt een additief effect verkregen. Varenicline, dat onlangs in Nederland als nieuwe partiële agonist van de nicotinerg acetylcholinereceptor a4ß2 is geregistreerd als hulpmiddel bij stoppen met roken (Gebu 2007; 41: 56-57), is op grond van het ontbreken van onderzoek bij niet-gezonde proefpersonen en onduidelijkheid van de langetermijneffecten niet in de Standaard opgenomen. Helaas wordt maar weinig aandacht besteed aan de meest gemotiveerde rokers die willen stoppen, namelijk (aanstaande) zwangeren.


  1. Chavannes NH, et al. NHG-Standaard Stoppen met roken. Huisarts Wet 2007; 50: 306-314.
  2. Silagy C, et al. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2004; CD000146.
  3. Hughes J, et al. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2004; CD000031. 

Auteurs

  • mw drs M.M. Verduijn