NHG-Standaard 'COPD'


In de NHG-Standaard 'COPD' wordt aangeraden om bij COPD-patiënten te beginnen met inhalatie van de afzonderlijke luchtwegverwijders. In de NHG-Standaard wordt het belang onderschreven om eerst de effectiviteit van de afzonderlijke componenten bij de patiënt te onderzoeken, zoals ook is opgemerkt in het artikel over combinatiepreparaten (Gebu 2007; 41: 125-131).
De belangrijkste farmacotherapeutische wijzigingen zijn het versmallen van de indicatie voor inhalatiecorticosteroïden en het niet langer adviseren van acetylcysteïne bij COPD. Eerder werd al bericht dat inhalatiecorticosteroïden niet als onderhoudsbehandeling bij patiënten met 'zuivere COPD' dus zonder astma, dienen te worden voorgeschreven (Gebu 2003;37: 114-115) zodat ze hun noodzakelijk effect bij het behandelen van exacerbaties kunnen behouden. Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden gaat echter gepaard met het optreden van meer pneumoniën. In 2005 werd bericht dat acetylcysteïne geen effect heeft op de preventie van exacerbaties en longfunctieachteruitgang bij COPD (Gebu 2005; 39: 132). In de NHG-Standaard worden ook richtlijnen gegeven voor een terughoudend gebruik van antibiotica bij COPD-exacerbaties, waarvan het gebruik in deze situaties inderdaad twijfelachtig is (Gebu 2003; 37: 21). Gezien het geringe effect van de behandeling kan men zich afvragen waarom de mogelijkheid voor spirometrie in eigen beheer als voorwaarde wordt gesteld voor de begeleiding en behandeling van patiënten met COPD in de eerste lijn.


  1. Smeele IJM, et al. NHG-Standaard COPD. Huisarts Wet 2007; 50: 362-376.
  2. Barr RG, et al. Tiotropium for stable chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis. Thorax 2006; 61: 854-862.
  3. Gartlehner G et al. Efficacy and safety of inhaled corticosteroids in patients with COPD: a systematic review and meta-analysis of health outcomes. Ann Farm Med 2006; 4: 253-262.
  4. Wouters EF, et al. Withdrawal of fluticasone propionate from combined salmeterol/fluticasone treatment in patients with COPD causes immediate and sustained disease deterioration: a randomised controlled trial. Thorax 2005; 60: 480-487.
  5. Decramer M, et al. Effects of N-acetylcysteine on outcomes in chronic obstructive pulmonary disease: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2005; 365: 1552-1560.
  6. Walters JA, et al. Oral corticosteroids for stable chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2005; CD005374.

Auteurs

  • mw drs M.M. Verduijn