NHG-Standaard 'Constitutioneel eczeem'


De NHG-Standaard 'Constitutioneel eczeem' geeft een helder overzicht van het beleid bij klachten van eczeem. De plaats van teerpreparaten is beperkt en het gebruik van lokaal toegepaste immunosuppressieve middelen, zoals tacrolimus en pimecrolimus, wordt in de eerste lijn afgeraden. Van de laatste twee werd vorig jaar het systematisch literatuuroverzicht en de meta-analyse beschreven (Gebu 2006; 40: 3-10). Geconcludeerd werd dat door het ontbreken van langetermijnonderzoeken (>2 jaar) waaruit met name de veiligheid, maar ook de werkzaamheid van deze middelen in vergelijking met corticosteroïden blijkt, het werkelijk voordeel van deze middelen onduidelijk is. Het nut van deze middelen bij patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op een behandeling met lokale corticosteroïden is onduidelijk doordat onderzoek bij deze patiëntengroep ontbreekt.
Eerder werd bericht over het mogelijke risico van het ontstaan van (huid)kanker en (non-Hodgkin-)lymfomen bij gebruik van pimecrolimus en tacrolimus (Gebu 2006; 40: 3-10). Van belang blijft dat angst voor de effecten van corticosteroïden van (ouders van) patiënten géén indicatie is om deze middelen in te zetten en ook dat ze geen alternatief voor corticosteroïden zijn.

    1. Cleveringa JP, et al. NHG-Standaard Constitutioneel eczeem. Huisarts Wet 2006; 49: 458-465
  2. Ashcroft DM, et al. Efficacy and tolerability of topical pimecrolimus and tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2005; 330: 516.

Auteurs

  • mw drs M.M. Verduijn