Neuroleptica 1


Fenothiazines
Werking van fenothiazines
Praktische toepassing
Bijwerkingen
Interacties met andere stoffen
Interferentie met het ziektebeeld
Indicaties
Contra-indicaties
Dosering

Trefwoorden: neuroleptica, psychofarmaca, fenothiazines, thioxantheenderivaten, reserpine, butyrofenonen

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF