Mogelijke interactie tussen acarbose en digoxine

Onlangs is in de literatuur een 69-jarige patiënt beschreven met subtherapeutische digoxineplasmaconcentraties, mogelijk veroorzaakt door het gelijktijdig gebruik van digoxine en acarbose.1 De digoxineplasmaconcentraties die bij deze patiënt routinematig werden bepaald, waren bij herhaling onverwacht laag, totdat de acarbose werd gestaakt, waarna ze stegen tot therapeutische waarden.1
Acarbose is een α-glucosidaseremmer, geregistreerd voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus
(Gebu Prikbord 1991; 25: 2). De werking berust op de vertraagde splitsing van koolhydraten in de darm, waardoor de opname van glucose wordt vertraagd. Ten gevolge van de toegenomen koolhydraatfermentatie in de dikke darm kan diarree ontstaan. Dit effect zou van invloed kunnen zijn op de absorptie van gelijktijdig gebruikte, andere geneesmiddelen. In een onderzoek waarbij acarbose gedurende een jaar werd toegediend, is overigens geen invloed op de digoxinemetaboliserende bacteriën aangetoond.2 Het feit dat geen invloed is beschreven op de digoxinemetaboliserende bacteriën lijkt een verminderde absorptie tijdens diarree niet in de weg te staan. In 1981 kon in een, overigens slechts als 'abstract' gepubliceerd, onderzoek bij zes gezonde vrijwilligers evenmin een farmacodynamische of -kinetische interactie tussen acarbose en digoxine worden aangetoond.3
Digoxine is een veel toegepast cardiaal middel met een smalle therapeutische breedte. Een interactie tussen acarbose en digoxine zou daarom belangrijke klinische gevolgen kunnen hebben. Er zijn, voor zover bekend, geen andere meldingen van verlaging van de digoxineplasmaconcentratie onder invloed van acarbose gedaan.

Uit bovenstaande kan men concluderen dat een interactie tussen acarbose en digoxine moeilijk is aan te tonen. De goed gedocumenteerde melding is echter wel een signaal om hier op te letten.

<hr />


1. Serrano JS, Jimenez CM, Serrano MI, Balboa B. A possible interaction of potential clinical interest between digoxin and acarbose. Clin Pharmacol Ther 1996; 60: 589-592.
2. Holt PR, Atillasoy E, Lindenbaum J, Ho SB, Lupton JR, McMahon D et al. Effects of acarbose on fecal nutrients, colonic pH, and short-chain fatty acids and rectal proliferative indices. Metabolism 1996; 45: 1179-1187.
3. Hillebrand I et al. Serum-digoxin- and propranolol levels during acarbose treatment. Diabetologia 1981; 21 (3): 282-283.