Misoprostol, een nieuw geneesmiddel ter preventie van maagulcera door NSAID's


Prostaglandinen en de tractus digestivus
NSAID's en het ontstaan van peptische ulcera
Farmacodynamie
Farmacokinetiek en metabolisme
Klinische werkzaamheid
Contra-indicaties
Bijwerkingen
Interacties met andere medicamenten
Dosering
Samenvatting en plaatsbepaling
Conclusie
Overzicht 'Effecten van prostaglandinen op de tractus digestivus'

Trefwoorden: misoprostol; prostaglandinen; preventie maagulcera door NSAID's, misoprostol bij -

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF

Auteurs

  • dr P.P. Koopmans