Minoxidil bij hypertensie / Invloed van roken op de werking van geneesmiddelen


Minoxidil bij hypertensie
Inleiding
Werkingswijze
Farmacokinetiek
Toepassing
Dosering
Bijwerkingen
Contra-indicaties, voorzorgen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: Minoxidil®, hypertensie, 'directe' vaatverwijders

Invloed van roken op de werking van geneesmiddelen
Inleiding
Farmacokinetische interacties
Farmacodynamische beïnvloeding en andere vormen van interferentie
Hennep
Conclusie

Trefwoorden: roken, farmacokinetiek en -dynamiek, geneesmiddelen

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF