Midazolam, een ander benzodiazepine in de anesthesie


Inleiding
Algemeen
Samenvatting en conclusie
Literatuur

Trefwoorden: midazolam, benzodiazepine, sedativum, inductiemiddel algehele anesthesie