Met telmisartan (Micardis®) uit de bocht

Hoe kan een farmaceutische industrie nog de aandacht trekken van de voorschrijvers om haar nieuwe product in de pen te krijgen? De fabrikant van de angiotensine II-antagonist telmisartan (Micardis®), heeft hierop iets gevonden. Kinderdromen komen uit voor de genodigden: racen in een echte formule-auto!
Boehringer Ingelheim BV (die op haar briefpapier de woorden 'ethical pharmaceuticals' vermeldt) nodigt specialisten uit om hun bloeddruk eens onder bijzondere omstandigheden te testen. Tijdens het 'Rally- en Raceprogramma', waarbij men onder andere ook zelf een formule-auto mag besturen op het racecircuit, zal de bloeddruk worden gemeten. Onbekend is, of men met behulp van telmisartan de bloeddrukstijging door de adrenaline-kick in bedwang zou willen houden. Op het antwoordformulier blijkt men de geboortedatum te moeten invullen ('van belang voor de verzekering'), dus aan alles is gedacht. De gedachte dat de 'fine fleur' van de Nederlandse specialistenwereld kan crashen op het circuit heeft de fabrikant kennelijk met enige zorg vervuld.
Natuurlijk zal op de dag zelf ook enige ruimte zijn voor een presentatie van het nieuwe product. We hopen echter dat er wat meer informatie zal worden geboden dan nu in de uitnodigingsbrief wordt vermeld. Zo is de bewering dat het bijwerkingenprofiel van telmisartan gelijk is aan dat van placebo op zijn minst tendentieus. Met name gastro-intestinale bijwerkingen komen vaker voor dan bij placebo (Gebu 1999; 33: 66-67). Ook de suggestie dat door de langere terminale halveringstijd vergeleken met andere angiotensine II-antagonisten een betere bloeddrukcontrole in de vroege ochtenduren zou plaatsvinden, behoeft nuancering. De klinische betekenis hiervan is nog onduidelijk. Bovendien kunnen alle angiotensine II-antagonisten eenmaal daags worden gedoseerd.

Alleen al in ons land besteedt de farmaceutische industrie ongeveer 300 miljoen gulden per jaar aan promotionele activiteiten. In deze tijd van kostenbeperkende maatregelen door de overheid kan een dergelijke reclame-actie eigenlijk niet meer. Patiënten moeten paracetamol zelf betalen, maar farmaceutische industrieën mogen kennelijk de artsen nog steeds 'verwennen': een schrille tegenstelling!