Meloxicam (Movicox®) en gastro-intestinale bijwerkingen

Van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties.

Bijwerkingen

Meloxicam (Movicox®) en gastro-intestinale bijwerkingen. Het NSAID meloxicam (Movicox®) is een prostaglandinesynthetaseremmer uit de klasse van de oxicamderivaten (Gebu 1996; 30: 119-120). In 1996 werd het geregistreerd voor zowel de kortdurende symptomatische behandeling van acute exacerbaties van osteoartritis, als voor de langdurige symptomatische behandeling van reumatoïde artritis. Meloxicam zou, in tegenstelling tot de andere NSAID's, selectief het enzym cyclo-oxygenase-2 (COX-2) remmen, waardoor het minder gastro-intestinale bijwerkingen zou veroorzaken. Recent zijn bij het gebruik van meloxicam echter meerdere ernstige bijwerkingen op het maag-darmstelsel gemeld, zoals ulcera, een perforatie van het maag-darmkanaal en een gastro-intestinale bloeding.
Om deze reden zal de productinformatie van meloxicam worden aangepast, met name de paragraaf 'waarschuwingen'. Daarin zal worden opgenomen dat dient te worden gelet op maag-darmstoornissen, in het bijzonder op gastro-intestinale bloedingen. Verder moeten de gebruiksvoorschriften nauwkeurig worden gevolgd. Indien een maagzweer of gastro-intestinaal bloedverlies optreedt, dient de behandeling onmiddellijk te worden gestaakt.
Vooralsnog lijkt het er dus op dat meloxicam zich, wat de bijwerkingen betreft, niet onderscheidt van de andere NSAID's.