Medicamenteuze pijnbestrijding bij patiënten met kanker


Behandeling
Aangrijpingspunten voor de symptomatische medicamenteuze behandeling
Analgetica
Overzicht analgetica
Tabel I 'Analgetica-overzicht'
Tabel II 'Aanvullende medicatie'
Bijzondere technieken
Samenvatting

Trefwoorden: pijnbestrijding bij patiënten met kanker, kankerpijn, analgetica bij patiënten met kanker, epidurale of intrathecale toediening van morfinomimetica, methadon bij patiënten met kanker, morfine bij patiënten met kanker

Correctie:
De laatste regel in de rechterkolom van pag. 11 moet worden gelezen als volgt:
'In tegenstelling tot epiduraal toegediende anesthetica geven epiduraal toegediende morfinomimetica bovendien geen aanleiding tot het optreden van hypotensie en motorische blokkade'.

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF

Auteurs

  • drs B.H. Graatsma, drs P.J. Roos