Medicamenteuze behandeling van angina pectoris


Inleiding
Pathofysiologie en oorzaken van angina pectoris
Medicamenteuze behandeling
Bijwerkingen en contra-indicaties
Samenvatting en conclusie
Tabel 1 'Invloed van β-blokkerende stoffen, nitraten en calciumantagonisten op het zuurstofverbruik en de zuurstofvoorziening van de hartspier'
Tabel 2 'β-blokkerende stoffen'
Tabel 3 'Nitraten voor aanvalsbehandeling (oraal) / Nitraten voor onderhoudsbehandeling'
Tabel 4 'Calciumantagonisten'
Literatuur

Trefwoorden: angina pectoris, nitraten, β-blokkerende stoffen, calciumantagonisten

Correctie:
Voor het couperen van een angina pectorisaanval wordt soms gebruik gemaakt van sublinguaal toegediend nifedipine. Aangenomen wordt dat de resorptie via het mondslijmvlies sneller verloopt en dat daardoor ook een sneller en sterker effect wordt verkregen. Een voorwaarde daarbij is dat de patiënt reeds met een β-blokkerende stof wordt behandeld. In aanvulling hierop volgt de mededeling dat - zo men al meent voor deze indicatie nifedipine te moeten gebruiken - doorslikken van de capsule-inhoud de voorkeur verdient. Gebleken is namelijk dat de resorptie via het mondslijmvlies traag verloopt en leidt tot piekplasmaspiegels die liggen onder de minimale concentratie waarop effect kan worden verwacht terwijl na doorslikken een snellere resorptie en hogere plasmaconcentraties worden bereikt.

- Harten J van, Burggraaf K et al. Negligible sublingual absorption of nifedipine. Lancet 1987; ii: 1363-1365.

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF