Maligne aandoeningen medicamenteuze behandeling en begeleiding


Inleiding
De huisarts bij de begeleiding van patiënten met maligne aandoeningen
Het opmerken van bijwerkingen
Bijwerkingen van cytostatica
Bijwerkingen die bij sommige cytostatica bekend zijn
Bijwerkingen van hormonen
Interacties met andere geneesmiddelen
Tabel 'Cytostatica en hormonen'

Trefwoorden: maligniteiten, chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, hormonale behandeling, immunotherapie, cytostatica, bijwerkingen

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF