Loperamide-oxide (Arestal®), prodrug

De prijzen zijn berekend aan de hand van de KNMP-taxe van juli 1997, inkoopprijzen excl. BTW, tenzij anders aangegeven.

Loperamide-oxide
Arestal® (Norgine BV)
Tablet 1 mg
prodrug

Loperamide-oxide is een 'prodrug', hetgeen wil zeggen dat het in het lichaam moet worden omgezet in de actieve stof, namelijk loperamide. Volgens de registratietekst gebeurt dit relatief langzaam in het darmkanaal door darmflora en -epitheelcellen. Onduidelijk is nog hoe dit plaatsvindt, aangezien bij acute diarree de passagetijd van de darm is versneld, de darmflora grotendeels is verdwenen en de epitheelcellen zijn beschadigd. Piekwaarden in de plasmaconcentratie worden vijf tot acht uur na inname bereikt. De biologische beschikbaarheid van loperamide-oxide is ongeveer de helft van die van loperamide, maar dat is voor de werking niet relevant want deze is lokaal. Uit de onderzoeken komt naar voren dat 2 mg loperamide therapeutisch overeenkomt met 1 mg loperamide-oxide.
Het middel is, evenals loperamide, geregistreerd voor 'de symptomatische behandeling van acute diarree, wanneer geen effectieve causale therapie mogelijk is'. Indien acute diarree optreedt zonder koorts en/of bloed in de ontlasting, dan is een zekere aanpassing van het dieet en eventueel orale rehydratievloeistof aangewezen. Bij onvoldoende effect kan kortdurend loperamide worden gebruikt.
In twee dubbelblinde onderzoeken is loperamide-oxide gedurende drie dagen vergeleken met loperamide bij respectievelijk 2601 en 409 patiënten.2 Beide vormen waren even effectief: de tijdsduur tot de eerste verbetering en die tot algeheel herstel waren gelijk.1 2
In het algemeen waren de bijwerkingen vergelijkbaar en weinig frequent. In de twee onderzoeken kwam obstipatie in de eerste 48 uur na de behandeling met loperamide significant vaker voor dan met placebo, terwijl dit met loperamide-oxide niet het geval was. Tussen loperamide en loperamide-oxide was in beide onderzoeken dit verschil echter niet significant.1 2 Voorts is het de vraag of men een moeizame defecatie binnen de eerste 48 uur na inname wel als obstipatie kan beschouwen.

Plaatsbepaling

Loperamide-oxide is, wat werking en bijwerkingen betreft, vergelijkbaar met loperamide zodat het niets nieuws toevoegt. Wel bestaat er veel minder ervaring mee en zijn de kosten aanzienlijk hoger dan van merkloos loperamide.
1. Hughes IW. Br J Clin Pract 1995; 49: 181-185.
2. Eynden B van den et al. Curr Ther Res Clin Exp 1995; 56: 1132-1141.