Leverbeschadiging bij gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin®)

Kort na de introductie van de antimicrobiële combinatie van amoxycilline en clavulaanzuur (Augmentin®), werd bij het BBG de eerste melding van cholestatische hepatitis gedaan.1 Later volgden er meer. Een aantal van deze patiënten vertoonde geen hernieuwde reactie na de toediening van alleen amoxycilline. Daarom is het aannemelijk dat de leverbeschadiging is toe te schrijven aan de clavulaanzuur-component of mogelijk aan de combinatie. Ondersteuning hiervoor werd recent gevonden in een historisch cohortonderzoek.2 Daaruit kwam naar voren dat de incidentie van leverbeschadiging tijdens het gebruik van de combinatie 6-8 keer hoger lag dan tijdens dat van amoxicilline alleen. Het betrof voornamelijk gevallen van cholestatische hepatitis. Vooral bij ouderen (> 65 jaar) die gedurende langere tijd de combinatie hadden gebruikt, was het risico verhoogd.

Het is raadzaam om met name bij de behandeling van ouderen met amoxicilline/clavulaanzuur gedurende langere perioden rekening te houden met de mogelijkheid van leverbeschadiging. Voorts is het advies om niet onnodig de combinatie voor te schrijven.1. Stricker BHCh, Broek JW van den, Keuning J, Eberhardt W, Houben HG, Johnson M et al. Cholestatic
hepatitis due to antibacterial combination of amoxicillin and clavulanic acid (Augmentin®). Dig Dis Sci 1989; 34: 1576-1580.
2. Garcia Rodriguez L, Stricker BHCh, Zimmerman HJ. Risk of acute liver injury associated with the combination of amoxicillin and clavulanic acid [in druk]. Arch Intern Med 1996.