Laxantiagebruik door ouderen in de alledaagse praktijk


Indeling laxantia
Toepassing van laxantia
Laxantia bij obstipatie
Contra-indicaties en voorzorgen
Toxiciteit en bijwerkingen van laxantia
Het laxantiagebruik in het ziekenhuis
Samenvatting en conclusie
Literatuur

Trefwoorden: oudere patiënten, obstipatie, laxantia, weekmakers en glijmiddelen, volumevergrotende middelen, osmotisch werkende middelen, contactlaxantia

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF