Late bewegingsstoornissen door neuroleptica


Inleiding
Verschijnselen
Diagnose en onderzoek
Epidemiologie, predisponerende factoren
Wijze van ontstaan
Behandeling
Prognose
Richtlijnen voor de praktijk
Conclusie, vooruitzichten

Trefwoorden: bewegingsstoornis, tardieve dyskinesie, neuroleptica, anticholinergische antiparkinsonmiddelen

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF