Langwerkende β2-sympathicomimetica niet voor aanvalsbehandeling

De toenmalige firma Ciba Geigy BV presenteerde haar langwerkend β2-sympathicomimeticum formoterol (Foradil®) in een tijdschriftadvertentie als 'De langwerkende die direct lucht geeft' en 'Van 0 tot 12 uur binnen 3 minuten'. Dit zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat het middel is geïndiceerd voor de 'zonodig'-behandeling van acute astma-aanvallen. De langwerkende β2-sympathicomimetica zijn echter uitsluitend geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van astma-bronchiale, als aanvulling op een onderhoudstherapie van inhalatiecorticosteroïden. Voor het opheffen van benauwdheidsaanvallen zijn alleen de kortwerkende β2-sympathicomimetica geïndiceerd (Gebu 1995; 29: 53). Een rectificatie van de advertentie in bovenstaande zin was te danken aan de oplettendheid van de firma Glaxo Wellcome BV, die salmeterol (Serevent®) op de markt brengt.