Laatste nieuws


Afgelopen maanden heeft het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) een aantal veranderingen ondergaan. 

Er is een nieuwe website met een nieuwe domeinnaam: https://www.ge-bu.nl: denk aan het streepje, want anders komt u op een andere ‘site’. Het e-mailadres info@ge-bu.nl vervangt info@geneesmiddelenbulletin.nl. (De oude domeinnaam en e-mailadressen blijven voorlopig nog bruikbaar).

Het proces ‘van papier naar bijna digitaal’ heeft zich bijna volledig voltrokken. Het centrale medium is onze vernieuwde, dynamische website, die wij binnenkort zullen introduceren. Een kleine oplage in druk blijft overigens bestaan. Ook de ‘lay out’ van de papieren editie is verfrist, en is met ingang van nummer 12 van 2017 ingevoerd. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze publicaties, schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Per 1 maart zal Hein Janssens mij als hoofdredacteur opvolgen. Hein is apotheekhoudend huisarts en blijft praktiserend. Hij is gepromoveerd op het onderwerp jicht in de huisartspraktijk (diagnostiek, prednisonbehandeling en cardiovasculaire prognose)1. Hein komt uit de gelederen van onze redactiecommissie (RC).

Uit diezelfde commissie neemt Ad Kerremans, internist-farmacoloog, na decennia actief geweest te zijn voor het Ge-Bu afscheid. Hajo Wildschut, een gynaecoloog die recent afscheid heeft genomen van de praktijk, heeft zitting genomen in de RC. Ter versterking van de RC vinden gesprekken plaats met kandidaatleden.

Met betrekking tot de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) zijn ook enige wijzigingen te melden. Olaf Dekkers heeft afscheid genomen als voorzitter van de WAR. Hij blijft het Ge-Bu van advies voorzien op het gebied van methodologie en epidemiologie. Willem Koch, apotheekhoudend huisarts zal hem opvolgen als voorzitter van de WAR. Ook Jacques Baart, kaakchirurg, voorheen verbonden aan de VUmc en ACTA gaat de WAR verlaten. Jarenlang heeft hij het tandheelkundige gedeelte van het Ge-Bu ondersteund en gestimuleerd. Laurence van Warmerdam, internist, heeft de WAR bijgestaan met zijn adviezen sinds 2011 tot heden. De WAR zal zich in de komende jaren, meer dan voorheen, gaan bezighouden met of inhoudelijk betrokken worden bij het beleid in grote lijnen.

Twee leden van het redactiebureau hebben meer specifieke functies gekregen: Sandra van Kooten krijgt de taken van een ‘chef de bureau’ en Ingrid Swaneveld die van ‘editorial manager’.

Wij zijn iedereen die afscheid neemt veel dank verschuldigd. Alexander Smakman voor zijn jarenlange inzet voor de oude website en zijn onmisbare hulp bij de overgang naar de nieuwe. Ad Kerremans voor zijn enthousiaste en unieke inzet voor de RC (ik verwijs daarvoor naar het dankwoord geschreven door Jaap van der Laan, voormalig lid van de RC), Olaf Dekkers voor zijn inzet als voorzitter van de WAR, en Jacques Baart en Laurence van Warmerdam voor hun inspanningen als WAR-lid.

Tenslotte danken wij u, lezer, en onze sponsor, het ministerie van VWS, voor uw vertrouwen en steun.

Het ga Ge-Bu goed. Leve Ge-Bu!

Frans M. Helmerhorst

  1. Gout arthritis in general practice https://www.nrc.nl/nieuws/2010/09/14/verzengende-pijn-in-de-grote-teen-11943114-a1256302https://www.radboudumc.nl/nieuws/2010/jicht-signaal-voor-hartvaatziekten

Auteurs

  • Frans M. Helmerhorst