Koninklijke onderscheiding prof. dr Frans Helmerhorst

Op vrijdag 21 november 2014 gaf Frans Helmerhorst zijn laatste college als hoogleraar ’Klinische epidemiologie van de fertiliteit’ aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit afscheidscollege met de titel ’Een balans’ was een hartstochtelijk pleidooi voor evidence based medicine, de op wetenschappelijk bewijs gebaseerde gezondheidszorg.1 Leidraad in het college was de volgende constatering: ’Het vertrouwen van het publiek in de wetenschap zal moeten worden hersteld.’
Voor zijn ’jarenlange tomeloze inzet voor de gezondheidszorg in Nederland en erbuiten’ ontving hij uit handen van burgemeester Breuer van de gemeente Teylingen de koninklijke onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau.2 Bij de overwegingen voor de benoeming speelde tevens een rol dat Frans Helmerhorst als bestuurslid van de Stichting Geneesmiddelenbulletin ’een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidszorg. Het Geneesmiddelenbulletin verstrekt objectieve informatie over geneesmiddelen, onafhankelijk van de marketing van de farmaceutische industrie, aan allen die geneesmiddelen voorschrijven, afleveren of gebruiken’.2 Helmerhorst was jarenlang actief lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Geneesmiddelenbulletin, ook meerdere jaren voorzitter van die raad en is sinds 2009 secretaris van de stichting Geneesmiddelenbulletin. Het Geneesmiddelenbulletin baseert zich op evidence based medicine.
Sinds 1996 is Helmerhorst coördinerend redacteur van de ’Fertility Regulation Group van de Cochrane Collaboration’. Deze internationale, onafhankelijke, non-profitorganisatie verzamelt en beoordeelt wetenschappelijk onderzoek en maakt daar toegankelijke samenvattingen van. Deze worden wereldwijd gebruikt voor het onderbouwen van beslissingen in de gezondheidszorg, zowel voor een individuele patiënt als voor beleid. De Cochrane Collaboration draagt hiermee eveneens bij aan evidence based ’health care’.2
 Burgemeester Breuer merkte op dat een lintje thans niet meer vanzelfsprekend is bij het afscheid van hoogleraren. Zij maakte bij de uitreiking een vergelijking met de zorgvuldigheid en objectiviteit die Helmerhorst in zijn werk betracht: de decoratie was evidence based. Het bestuur, de wetenschappelijke adviesraad, de redactiecommissie en het redactiebureau feliciteren Frans Helmerhorst van harte met deze zeer verdiende onderscheiding.


Literatuurreferenties
1.
Afscheidscollege Prof.dr. F.M. Helmerhorst. Via: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/hoo/oraties-redes/2014/Helmerhorst-Prof-dr-F-M-(Afscheidscollege)/.
2. Koninklijke onderscheiding bij afscheid prof. Helmerhorst. Via: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2014/november/Koninklijke-onderscheiding-bij-afscheid-prof-Helmerhorst/.
Dit artikel is onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie tot stand gekomen.