Kolonisatieresistentie


Inleiding
De kolonisatieresistentie bij proefdieren
De kolonisatieresistentie bij de mens
Conclusie
Overzicht 'Antimicrobiële middelen voor selectieve decontaminatie van het maagdarmkanaal'

Trefwoorden: kolonisatieresistentie; antimicrobiële middelen, invloed op de -

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF

Auteurs

  • dr H.G. de Vries-Hospers