Keuze van een antimicrobieel geneesmiddel


De micro-organismen
De geïnfecteerde patiënt
De keuze van het geneesmiddel
Veel voorkomende infecties
Ernstige infecties
De keuze in de praktijk
Tabellen

Trefwoorden: antimicrobieel geneesmiddel, gevoeligheidsbepaling, urineweginfectie, luchtweginfectie, sepsis