Kalm of onaangedaan


Kalm of onaangedaan
Tranquillizer en 'tranquilliseren'
Bijwerkingen en repercussies
Indicaties, restricties en contra-indicaties
Tabel tranquillizers en pseudo-tranquillizers

Trefwoorden: tranquillizer, sedativum, angst, onrust, agressiviteit, voortdurende stresssituatie, fobie, depressie

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF