Kalium uit, kalium in


Inleiding kaliumsuppletie
Kaliumbalans
Gevolgen van verstoring van de kaliumbalans
Preventie/correctie van kaliumtekort

Trefwoorden: kaliumsuppletie, kaliumbalans, diuretica, keto-acidose, decompensatio cordis

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF