ISDB klaar voor het nieuwe millennium

Van 16-19 september jl. vond in Amsterdam het driejaarlijkse congres van de International Society of Drug Bulletins (ISDB) plaats. Ditmaal was de organisatie in handen van het Geneesmiddelenbulletin. Er waren honderd deelnemers die geneesmiddelenbulletins vertegenwoordigden uit 31 verschillende landen verspreid over de gehele wereld. Ook ontwikkelingslanden, met name Aziatische, waren nadrukkelijk aanwezig.
De deelnemers hielden zich drie dagen lang intensief bezig met het uitwisselen van ervaringen, het discussiëren over allerlei actuele onderwerpen en het maken van plannen voor de toekomst. Hoofdthema's waren de betekenis van 'evidence based medicine' voor bulletins en de noodzaak om onafhankelijk te zijn. In zijn toespraak namens de Minister van VWS, benadrukte prof. H-J Schneider het grote belang van geneesmiddelenbulletins en onderstreepte hij dat geneesmiddeleninformatie geloofwaardiger is indien deze onafhankelijk van de industrie en de overheid tot stand komt. Behalve lezingen werden er zes verschillende workshops gehouden. Sommige workshops hadden het karakter van een training voor beginnende bulletins. Zo werd aandacht besteed aan het vergelijken van verschillende redactionele processen die mogelijk zijn, en aan het via elektronische wijze systematisch opsporen en kritisch beoordelen van de literatuur. Andere workshops waren gewijd aan het belang van gegevens over de geneesmiddelenconsumptie en methoden om irrationeel voorschrijfgedrag te beïnvloeden, aan de onafhankelijkheid van bulletins, en aan nieuwe beïnvloedingstechnieken van de farmaceutische industrie. Aparte aandacht was er voor de sterke opkomst van geneesmiddenbulletins in Oost-Europa en de landen in de voormalige Sovjet-Unie. De eerstvolgende bijeenkomst zal volgend jaar plaatsvinden in Sri Lanka en het volgende congres zal waarschijnlijk worden gehouden in Groot-Brittannië, te organiseren door Drug and Therapeutics Bulletin.