Iritis-achtige reactie door epoëtine

Recombinant humaan epoëtine (Eprex®) stimuleert de aanmaak van erytrocyten. Het wordt vooral toegepast als de natuurlijke producent van erytropoëtine -de nier- faalt. Onlangs kwam een niet eerder gemelde bijwerking naar voren.1
Bij zes mannen en vier vrouwen die werden gedialyseerd in verband met nierfalen in het eindstadium, werd een iritis-achtig beeld gevonden als reactie op epoëtine. Bij deze patiënten was tevens sprake van een conjunctivale en episclerale ontstekingsreactie. Alle patiënten hadden bij nader oogonderzoek een gezichtsscherpte tussen de 6/6 en 6/12. De intraoculaire druk bedroeg 11-19 mm Hg. De conjunctivale en episclerale vaten vertoonden een hevige ontstekingsreactie. Bij alle patiënten was sprake van +1 tot +2 cellen en een lichte gloed in de voorste oogkamer. Na behandeling met mydriatica en lokale corticosteroïden verdwenen de symptomen na ongeveer 7-10 dagen.

1. Beiran I, Krasnitz I, Mezer E, Miller B. Erythropoietin-induced iritis-like reaction. Eur J Ophthalmol 1996; 6: 14-16.