Interacties met cumarine-anticoagulantia / De behandeling van pediculosis capitis


Interacties met cumarine-anticoagulantia
Overzichtstabel

Trefwoorden: cumarine-anticoagulantia, interacties

De behandeling van pediculosis capitis
Inleiding
Diagnostiek
Behandeling
Bijwerkingen
Voorzorgen
Houdbaarheid
Samenvatting

Trefwoorden: pediculosis capitis, hoofdluis, hexachloorcyclohexaan, malathion

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF