Interactie acetylsalicylzuur en ibuprofen

De Food and Drug Administration (FDA) heeft onlangs een waarschuwing doen uitgaan over gelijktijdig gebruik van ibuprofen en een lage dosering acetylsalicylzuur (t/m 80 mg/dag).1 Als ibuprofen en een lage dosering acetylsalicylzuur gelijktijdig worden gebruikt, kan het tromboprofylactische effect van de lage dosering acetylsalicylzuur verminderen. De FDA baseert zich hierbij op eerder gepubliceerd onderzoek.2 3 Als ibuprofen 1 dd 400 mg 2 uur voor het gebruik van acetylsalicylzuur enteric coated 80 mg werd ingenomen gedurende 6 dagen trad een farmacodynamische interactie op. Deze interactie trad niet op als ibuprofen 2 uur na acetylsalicylzuur werd ingenomen.2 Als ibuprofen 3 dd werd ingenomen, bleek een interval van 12 uur tussen de inname van de laatste ibuprofen en de enteric coated acetylsalicylzuur de volgende morgen niet voldoende om een interactie te voorkómen.2 Een recent onderzoek toonde dat geen relevante interactie (gemeten aan de hand van de tromboxaan B2-concentraties) optreedt als niet-enteric coated acetylsalicylzuurtabletten 80 mg worden gebruikt en ibuprofen ten minste 30 minuten na of meer dan 8 uur voor acetylsalicylzuur wordt ingenomen.3 De interactie treedt niet op bij de combinatie paracetamol 4 dd 1 g en acetylsalicylzuur.2 Ook werd in het onderzoek geen interactie waargenomen tussen acetylsalicylzuur en diclofenac 2 dd 75 mg met gereguleerde afgifte.2 Een Nederlands onderzoek bij 12 gezonde vrijwilligers laat zien dat gelijktijdige inname van meloxicam 1 dd 15 mg en acetylsalicylzuur 80 mg geen klinische relevante interactie geeft.4

 

Plaatsbepaling

De interactie tussen acetylsalicylzuur en ibuprofen is eerder beschreven als voorbeeld van een interactie die het interactiebestand van de G-Standaard5 (een elektronisch bestand met informatie over producten die de apotheek verkoopt of aflevert) dynamisch houdt: in november 2002 is deze interactie opgenomen als interactie waarbij actie nodig was, in juni 2004 bij de nieuwe beoordeling van de interactie bleek actie niet nodig en in april 2005 bleek actie uiteindelijk toch weer nodig.6 In september 2006 heeft de FDA een waarschuwing over deze interactie verstuurd. Overigens geldt voor indometacine dat het op dezelfde wijze als ibuprofen het antitrombotische effect van acetylsalicylzuur kan verminderen.
Omdat alle in Nederland geregistreerde acetylsalicylzuurtabletten van 80 mg niet-enteric coated zijn, kan het advies worden gegeven acetylsalicylzuur minimaal 30 minuten vóór en minimaal 8 uur ná de tabletten ibuprofen in te nemen. Bij chronisch gebruik van ibuprofen is dit geen praktisch doseringsadvies. In dat geval kan beter worden overwogen om ibuprofen te vervangen door paracetamol, of als een NSAID noodzakelijk is, door bijvoorbeeld diclofenac met gereguleerde afgifte.


1. http://www.fda.gov/medwatch/report.htm, geraadpleegd 12 sept 2006.
2. Catella-Lawson F, et al. Cyclooxygenase inhibitors and the antiplatelet effects of aspirin. N Engl J Med 2001; 345: 1809-1817.
3. Bryer B, et al. Double-blind randomized parallel placebo-controlled study of ibuprofen effects on thromboxane B2 concentrations in aspirin-treated healthy adult volunteers. Clin Ther 2005; 27: 185-191.
4. Fleuren HWHA, et al. Interactie niet klinisch relevant. Meloxicam beïnvloedt effect van 80 mg acetylsalicylzuur op tromboxaanproductie. Pharm Weekbl 2005; 140: 372-374.
5. http://www.knmp.nl/vakinhoud/farmacotherapie/Medicatiebewaking/G-standaard.
6. Vollaard EJ, et al. Dynamiek in het interactiebestand: ASA en ibuprofen. Pharm Weekbl 2005; 140: 578.
7. Commentaren medicatiebewaking. Houten: Health Base, 2006. 

 

Auteurs

  • mw drs M.M. Verduijn