Infliximab (Remicade®), uitbreiding indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ontvingen wij bericht over nieuwe registraties van middelen met een 'New Chemical Entity' (NCE) en belangrijke nieuwe indicaties (www.cbg-meb.nl).

Infliximab (Remicade®), uitbreiding indicatie
Infliximab is een monoklonaal antilichaam dat zich met hoge affiniteit bindt aan zowel oplosbare als transmembrane vormen van tumornecrosefactor-alfa (TNF-a). TNF speelt een belangrijke rol bij het ontstekingproces van reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn. Infliximab bindt TNF waardoor het biologisch effect van TNF wordt tegengegaan. Infliximab is in Europa geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met ernstige actieve reumatoïde artritis, voor kinderen van 4-17 jaar met actieve polyarticulaire chronische artritis en voor patiënten met ernstige actieve ziekte van Crohn.
Onlangs is de indicatie van infliximab uitgebreid. Infliximab is nu ook geïndiceerd voor 'de behandeling van spondylitis ankylopoëtica bij patiënten met ernstige axiale symptomen, verhoogde serologische tekenen van inflammatie, en die onvoldoende reageerden op een conventionele therapie' en voorts is infliximab in combinatie met methotrexaat nu geregistreerd voor 'de behandeling van actieve en progressieve artritis psoriatica bij patiënten die onvoldoende reageerden op 'disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD's)'.
Bij patiënten met spondylitis ankylopoëtica werd de veiligheid en werkzaamheid vastgesteld in een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek bij 70 patiënten met een actieve ziekte (BASDAI-score >40 en pijnscore >4). De BASDAI-index bevat 6 vragen over moeheid, rugpijn, pijn en zwelling van perifere gewrichten, duur en ernst van stijfheid van de rug (elk gemeten op een schaal van 0-10). Tijdens de 3 maanden durende dubbelblinde fase van de onderzoeken kregen de patiënten 5 mg/kg infliximab toegediend in week 0, 2 en 6. Vanaf week 12 werd in de placebogroep overgeschakeld op infliximab en kregen alle patiënten 5 mg/kg infliximab toegediend om de 6 weken tot week 54. De behandeling met infliximab resulteerde in een verbetering van symptomen zoals vastgelegd in de BASDAI-index, waarbij 57% van de met infliximab behandelde patiënten volgens de BASDAI-score een vermindering vertoonde van ten minste 50% ten opzichte van de uitgangswaarde, tegenover een vermindering van 9% in de placebogroep. Het fysiek functioneren en kwaliteit van leven verbeterden in gelijke orde van grootte.
Bij patiënten met artritis psoriatica werd de werkzaamheid en veiligheid onderzocht in een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek bij 104 patiënten met een actieve polyarticulaire artritis. In totaal kregen 74 patiënten ten minste één DMARD gelijktijdig toegediend, van wie 58 patiënten met methotrexaat werden behandeld. Tijdens de dubbelblinde fase van 16 weken kregen de patiënten ofwel 5 mg/kg infliximab ofwel placebo toegediend in de weken 0, 2, 6 en 14 (52 patiënten in elke groep). Vanaf week 16 werd de placebogroep overgeschakeld op infliximab en kregen alle patiënten vervolgens 5 mg/kg infliximab om de 8 weken tot week 46 toegediend. De behandeling met infliximab resulteerde in een verbetering van tekenen en symptomen, zoals vastgelegd in de criteria van de American College of Rheumatology (ACR-criteria), waarbij 65% van de met infliximab behandelde patiënten 20% verbetering van de ACR-criteria bereikten in week 16, tegenover 10% van de met placebo behandelde patiënten. De patiënten die met infliximab waren behandeld, toonden ook een verbetering van het fysieke functioneren.
Patiënten dienen vóór, tijdens en na de behandeling met infliximab nauwlettend te worden gecontroleerd op infecties, zoals tuberculose.

Auteurs

  • Dr G.J. Tijhuis (CBG)