In kort bestek de macrolides / Uitsluitend op recept


De macrolides
Indeling macrolides
Combinatie van macrolides met andere antibiotica
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Toedieningswijze, voorzorgen
Tabel

Trefwoorden: macrolides, antibiotica, erytromycine

Uitsluitend op recept

Trefwoorden: U.R.-besluit, uitsluitend op recept, Opiumwet

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF