In kort bestek de aminoglucosides


Indeling aminoglucosides
Bacteriële resistentie
Bijwerkingen
Indicaties
Restricties voor het gebruik
Voorzorgen, toediening

Trefwoorden: aminoglucoside-antibiotica, oligosaccharides, bacteriële resistentie, kruisresistentie, overgevoeligheidsreacties