IJzerdextraan (CosmoFer®), behandeling ferriprieve anemie

IJzerdextraan +
CosmoFer® (Nebo)
Injectievloeistof 50 mg/ml ampul 2 ml
behandeling ferriprieve anemie 

CosmoFer bevat 100 mg ijzer (3+) in de vorm van (gefractioneerd) ijzerhydroxydextraancomplex 625 mg/2 ml. Het middel is geregistreerd voor de behandeling van ferriprieve anemie 'bij bewezen intolerantie voor orale ijzerpreparaten, indien het uit klinisch oogpunt noodzakelijk is de ijzervoorraden snel aan te vullen of indien is aangetoond dat orale ijzertoediening geen voldoende effect heeft'.1 Het middel is beschikbaar voor zowel intraveneuze als intramusculaire toepassing. IJzerdextraan is thans het enige preparaat in Nederland dat intramusculair kan worden toegepast.
IJzerdeficiëntie dient in eerste instantie te worden behandeld met orale ijzersuppletie, zoals ferrofumaraat, ferrogluconaat of ferrosulfaat. Parenterale toediening van ijzer dient, gezien de bijwerkingen, zoveel mogelijk te worden vermeden. Het toepassingsgebied van parenterale ijzertoediening is daarom beperkt tot situaties waarin de orale toedieningsvorm niet kan worden toegepast, hetgeen een kleine groep patiënten betreft.

Klinisch onderzoek.  Er is geen vergelijkend onderzoek beschikbaar waarin de werkzaamheid van ijzerdextraan is vergeleken met die van andere ijzerpreparaten. Er is slechts een tweetal onderzoeken beschikbaar waarin de werkzaamheid van ijzerdextraan met een hoger molecuulgewicht intraveneus is onderzocht bij patiënten met ijzergebreksanemie.2 Daarnaast is er onderzoek verricht met intraveneuze toediening bij hemodialyse.2 Er is geen onderzoek gepubliceerd met de intramusculaire toediening.

Bijwerkingen.  Aangenomen wordt dat er een overeenkomstig bijwerkingenprofiel is waar te nemen tussen ijzerdextraan en andere ijzerpreparaten. Intraveneuze toediening van ijzer zal in verband met mogelijke anafylactische reacties altijd onder specialistisch toezicht in het ziekenhuis plaatsvinden. Bij intramusculaire toediening is er een lager risico van anafylactische reacties en daarom kan die toediening ook extramuraal plaatsvinden. Bij intramusculaire toediening werden vlekken op de huid, abcesvorming, weefselnecrose of atrofie en pijn waargenomen. Ook zijn er enkele casuïstische mededelingen geweest van het optreden van sarcomen bij toepassing van intramusculair ijzerdextraan. Deze melding betrof echter steeds het ongefractioneerde ijzerdextraan. In de laatste 15 jaar zijn over het optreden van sarcomen geen nieuwe meldingen en mededelingen gedaan.

 

Plaatsbepaling

Sinds Jectofer in 2002 uit de handel werd genomen, is er sinds kort weer een intramusculair (en intraveneus) toepasbaar ijzerpreparaat in de handel gekomen. In de praktijk bestaat soms behoefte aan een intramusculair toepasbaar ijzerpreparaat, namelijk als de toepassing van oraal ijzer op bezwaren stuit. In dat geval kan CosmoFer® extramuraal worden toegepast. Intraveneuze toepassing is beperkt tot het ziekenhuis. Parenterale ijzertoediening gaat gepaard met meer bijwerkingen dan orale toepassing.

?

stofnaam merknaam® dagdosis kosten/maand 
ijzerdextraan CosmoFer 1 ampul 13,51


1. IB-tekst CosmoFer® via: www.cbg-meb.nl, Geneesmiddeleninformatiebank.
2. CFH-rapporten ijzerdextraan (Cosmofer®) via: www.cvz.nl, CFH-rapporten.

 

Auteurs

  • drs D. Bijl