Hormonale anticonceptie invloed op hart en bloedvaten


De risico's
Invloed van de samenstelling van de pil
Richtlijnen voor het gebruik
Overwegingen
Wanneer de pil
Literatuur
Tabel 'Anticonceptiva'

Trefwoorden: hormonale anticonceptie, longembolie, myocardinfarct, cerebrovasculaire aandoening, hypertensie, trombose

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF