Hoofdredacteur Dick Bijl neemt afscheid van het Geneesmiddelenbulletin

Stichting Geneesmiddelenbulletin
Onlangs heeft hoofdredacteur Dick Bijl te kennen gegeven zijn functie neer te leggen en afscheid te nemen van het Geneesmiddelenbulletin. Het bestuur betreurt en respecteert zijn besluit.
Na onder meer als huisarts te hebben gepraktiseerd is hij in 1995 in dienst gekomen van het Geneesmiddelenbulletin, eerst als redacteur, vanaf 2005 als hoofdredacteur. Hij heeft op bijzondere wijze bijgedragen aan de continuering van de kwaliteit en de vergroting van de bekendheid van het bulletin. Het bestuur is hem zeer veel dank verschuldigd.

Geachte lezer,

Dick Bijl, het gezicht van het Geneesmiddelenbulletin, neemt afscheid. Naast het gezicht naar de buitenwereld is hij sterk bepalend geweest voor de wetenschappelijke inhoud en een bewaker van de absolute onafhankelijkheid van het blad.


Hoofdredacteur Dick Bijl (links) in gesprek met Emiel van der Does, oud-voorzitter van de Redactiecommissie en Wetenschappelijke Adviesraad, tijdens het Symposium ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het Geneesmiddelenbulletin.

Liever schrijver van een taaie dan van een onvolledige tekst, niet de brenger van het ’snelle’ nieuws maar van feiten, met behulp van het zorgvuldige oordeel van deskundigen zonder belangenverstrengeling. Een man pleitend voor de wetenschappelijk doorwrochte boodschap die sommigen liever niet wilden horen. Mede daardoor heeft hij met het Geneesmiddelenbulletin vele stormen moeten doorstaan en heeft hij heel veel tijd en energie moeten steken in het pareren van aanvallen van ’machtige’ tegenstanders met ’hele diepe zakken’.
In het bijzonder voor de psychiatrische patiënt heeft Dick Bijl veel en vaak zijn nek uitgestoken: het idee dat een pilletje Haldol, Valium of Prozac hun probleem oploste, is door hem herhaalde malen doorgeprikt. Bij de patiënt met psychose, depressie of dementie lijkt de farmaceutische benadering vaak een dure ’fopspeen’, een boodschap die hij onvermoeibaar blijft uitdragen, zoals recent nog op het symposium in 2016, ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van het Geneesmiddelenbulletin (Gebu 2016; 50: 99-110). Ook de grote groep patiënten met cardiovasculaire risicofactoren en patiënten met diabetes mellitus zijn dankzij Dick Bijl minder vaak behandeld met geneesmiddelen waarvoor het bewijs van werkzaamheid onvoldoende of niet was geleverd.
Ook internationaal heeft hij zich ingespannen om de kritische stem van geneesmiddelenbulletins overal ter wereld niet te laten verstommen: is dat wat de geneesmiddelenfabrikanten brengen wel zo geweldig? Wie wordt er eigenlijk beter van? Is dat wel altijd de patiënt? Het laatste jaar was hij actief als voorzitter van de ’International Society of Drug Bulletins’ (ISDB) en was in die rol een sterk voorvechter van een van de farmaceutische industrie onafhankelijke positie van de aangesloten bulletins.
Met een steeds verder krimpend minimaal budget heeft hij met het Geneesmiddelenbulletin indrukwekkende resultaten en effecten bereikt. Weinigen doen hem dat na. Het bestuur, de Redactiecommissie, het redactiebureau en de Wetenschappelijke Adviesraad van het Geneesmiddelenbulletin zijn hem, ook namens de lezers, dan ook veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze compromisloze inzet.
Voor het Geneesmiddelenbulletin zijn opnieuw onrustige tijden aangebroken bij een om financiële redenen noodzakelijke overgang naar een voornamelijk digitaal tijdschrift. Een nieuwe generatie zal op een aangepaste manier de uitgangspunten van kritische en onafhankelijke geneesmiddelbeoordelingen hoog moeten houden.

Ad Kerremans, voorzitter Redactiecommissie

Auteurs

  • A. Kerremans