Het voorschrijven van Verdovende Middelen en Amfetaminen per 1 april 1972


Besluit amfetaminen d.d. 11 januari 1972 nr. 124298
Regels waaraan het recept moet voldoen
Overzicht van de betrokken geneesmiddelen
Overzichtstabel 'Amfetamine preparaten'

Trefwoorden: besluit amfetaminen, voorschrijven verdovende middelen, recept, noodgeval

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF