Het voorbereiden van FTO

In de serie 'Het voorbereiden van FTO' zijn onlangs vier nieuwe uitgaven verschenen die elk een leidraad vormen voor een FTO-bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur. Naast dit standaardprogramma kan men een keuze maken uit specifieke deelonderwerpen, zoals de voorlichting aan de patiënt. Elke uitgave bevat werkmateriaal dat al klaar is voor gebruik tijdens de bijeenkomst. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 'Obstipatie en acute diarree', 'Cara', 'Overgangsklachten en osteoporose' en 'Voorschrijven op stofnaam'. De inhoud van het materiaal is globaal in overeenstemming met de algemeen geldende richtlijnen van het Farmacotherapeutisch Kompas en de NHG-Standaarden.Commissie Farmacotherapie. Het voorbereiden van FTO, vier nieuwe delen. Utrecht: Stichting Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening (DGV), 1996.
Verkrijgbaar bij Stichting DGV (030-2916216) en de FTO-coördinatoren van LHV en KNMP.