Het innemen van geneesmiddelen in relatie tot de maaltijd / Invloed van alcohol op de werking van geneesmiddelen


Het innemen van geneesmiddelen in relatie tot de maaltijd
De resorptie van geneesmiddelen
Invloed van voedsel
Invloed van water
Lichaamshouding van de patiënt
Tijdstip van innemen in relatie tot de maaltijd
Enkele praktische adviezen voor het innemen van geneesmiddelen
Literatuur

Trefwoorden: voedsel, geneesmiddelen, resorptie, beschikbaarheid

Invloed van alcohol op de werking van geneesmiddelen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: ethanol, geneesmiddelen, farmaceutische, farmacokinetische en farmacodynamische interacties

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF