Het Geneesmiddelenbulletin verandert

Het Geneesmiddelenbulletin verandert. Wat blijft is vanzelfsprekend onze onafhankelijkheid qua inhoud. Het ministerie van VWS blijft onze sponsor, waarvoor dank. Het doel is niet alleen het bevorderen van rationele farmacotherapie, maar ook dat van het rationeel toepassen van medische hulpmiddelen. Het gaat daarbij om de balans tussen werking en bijwerking. Die afweging kan slechts gemaakt worden op basis van betrouwbare informatie. Niet alleen onafhankelijke referenten worden gevraagd  manuscripten van commentaar te voorzien, ook de producent wordt benaderd. De producent krijgt antwoord op zijn repliek. In de redactiecommissie worden deze commentaren vervolgens besproken. De redacteuren maken de finale versie die u kan lezen.

Niet alleen wij constateren dat er gebrek is aan betrouwbare informatie om de balans tussen werking en bijwerking te maken. Wij gaan door daarop te wijzen.

Wilt u als lezer een onderwerp graag nader belicht hebben, aarzel niet ons dat te vragen. Met onze beperkte mogelijkheden zullen wij trachten uw voorstel te realiseren.

Nieuwe tijden, nieuwe mogelijkheden

Wat wel anders wordt is de presentatie. Belangrijke informatie hoort toegankelijk te zijn en snel gevonden te kunnen worden. ‘Online’ zijn de mogelijkheden uitgebreid. In februari presenteren we onze nieuwe website en ontwikkelen we die verder.
Onze focus komt op ‘online’ te liggen, maar papier vergeten we niet. Zoals u ziet krijgt de papieren editie een nieuwe opmaak. Het is het laatste nummer van 2017 en de laatste die we gratis in zo’n grote oplage kunnen verspreiden.

Papier

Dit is dus de laatste keer dat de volledige papieren editie van het Geneesmiddelenbulletin gratis wordt verspreid via Medisch Contact en het Pharmaceutisch Weekblad. In het vervolg zult u een papieren Nieuwsbrief aantreffen in beide bladen met een overzicht van de gepubliceerde artikelen van de maand ervoor. Het blijft mogelijk een betaald abonnement op de volledige papieren editie af te sluiten.
U kunt overigens de papieren editie zelf downloaden en printen via de link in de digitale Nieuwsbrief. U meldt zich aan voor deze digitale Nieuwsbrief via onze website www.geneesmiddelenbulletin.nl.

Digitaal

De nadruk zal op de digitale publicatie van onze artikelen op onze nieuwe website komen te liggen.  We gaan dan de domeinnaam ge-bu.nl voeren. Geneesmiddelenbulletin.nl of geneesmiddelenbulletin.com kunt u ook nog gebruiken.
Het volledige digitale archief blijft toegankelijk. Nieuwe artikelen zullen direct en dus continu op de website geplaatst worden.
We houden u op de hoogte!

Frans M. Helmerhorst

Auteurs

  • Frans M. Helmerhorst