Het gebruik van farmaca bij euthanasie


1. Euthanasie. Zorgvuldig van begin tot einde. Uitgave van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Justitie, en KNMG, 2002.
2. Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers. Euthanatica rapport herzien. Med Cont 1998; 53: 1366-1367.
3. Horikx A, et al. Toepassing van euthanatica; ervaringen van artsen bij 227 patiƫnten, 1998-2000. Ned Tijdschr Geneeskd 2000; 144: 2497-2500.
4. Lau HS, et al. A nation-wide study on the practice of euthanasia and physician-assisted suicide in community and hospital pharmacies in the Netherlands. Pharm World Sci 2000; 22: 3-9.
5. Verhagen EH, et al. Sedatie in de laatste levensfase. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 2601-2603.
6. Loenen AC van (red). Farmacotherapeutisch Kompas. Amstelveen: College voor Zorgverzekeraars, 2002.