Het combineren van geneesmiddelen


Mogelijkheid van onderlinge beïnvloeding
Valkuilen bij het combineren
Verantwoord combineren
Risico's van het combineren
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: geneesmiddelencombinaties, risico's, combinatiepreparaat, bijwerking

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF