Het beleid van EMA bij conflicterende belangen behoeft verbetering

In een open brief vragen het Medicines in Europe Forum (MiF), een organisatie die onder meer patiëntenbelangen vertegenwoordigt, en de International Society of Drug Bulletins (ISDB) aan de European Medicines Agency (EMA) niet alleen haar eigen regels voor het omgaan met tegenstrijdige belangen beter te volgen, maar deze regels ook aan te scherpen.1
In de brief wordt als eerste gesteld dat de inbreng van vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties in de directie van EMA waardevol kan zijn en dat deze inbreng het belang van patiënten goed kan vertegenwoordigen, mits onafhankelijk van de farmaceutische industrie. Samenwerking met deze groepen moet worden gestimuleerd. De EMA moet echter wel actief controleren of vertegenwoordigers van deze groepen onafhankelijk opereren en geen financiële of andere banden hebben met de farmaceutische industrie die hun onpartijdigheid kunnen beïnvloeden. Recent toonde de ‘Corporate Europe Observatory’ (CEO) dat twee vertegenwoordigers van patiëntengroepen die in het bestuur van EMA zitting hebben, aanzienlijke financiële bijdragen van de farmaceutische industrie (tot 90%) ontvingen en dit niet hadden gemeld. De EMA wordt in de brief verzocht met spoed naar dit gesignaleerde probleem te kijken.
Daarnaast wordt de EMA gevraagd haar beleid aan te scherpen om tegenstrijdige belangen zo goed mogelijk te voorkomen, niet alleen op directieniveau, maar ook op het niveau van deskundigen. Momenteel wordt dit beleid niet alleen niet goed uitgevoerd (zie hierboven), maar het is ook te zwak. De eisen die EMA bijvoorbeeld stelt aan deskundigen zijn minder streng dan die van veel nationale registratieautoriteiten. Deskundigen hoeven bijvoorbeeld alleen aan te geven dat zij door de farmaceutische industrie worden betaald als zij meer dan € 50.000 ontvangen. Minder dan 50% van de experts blijkt na april 2008 deze belangenverstrengelingverklaring te hebben ingevuld. Ook blijken deze verklaringen niet goed openbaar toegankelijk te zijn, terwijl dit in Europese regelgeving wel is vastgelegd.
De genoemde organisaties verzoeken de EMA allereerst haar eigen transparantie te verbeteren. Ook zou de EMA onafhankelijker van de farmaceutische industrie moeten opereren door actiever te zoeken naar onafhankelijke deskundigen.
De briefondertekenaars kijken uit naar een bericht van EMA dat zij haar beleid om belangenverstrengeling te voorkomen aanscherpt, werkelijk controleert en in brede zin toepast.


  1. EMA’s policy on conflict of interest: improvements needed [document op het internet]. Via: http://www.isdbweb.org/documents/uploads/campagne/EMA_COI_Final.pdf

Auteurs

  • mw drs J.U.C.M. Santen-Reestman