Herpes!!

Nu aciclovir (Zovirax®) sinds enige tijd generiek verkrijgbaar is, is een felle strijd ontbrand om de opvolging (Gebu 1996; 30: 58-59). Glaxo Wellcome BV is daarbij in kort geding veroordeeld tot het rectificeren en voortaan nalaten van misleidende reclame-uitingen met betrekking tot haar middel valaciclovir (Zelitrex®). Dit gebeurde na een eis van SmithKline Beecham Farma BV, producent van famciclovir (Famvir®). De uitspraak had onder meer betrekking op de produktinformatie in de zogenaamde Deventer-lijst, kaartjes voor de huisarts en tijdschriftadvertenties.
Zo werden de aanprijzing van Zelitrex® als een nieuwe standaard voor herpes en een advertentie met het woord HERPES tegen een zwarte achtergrond misleidend geacht. Het middel is immers maar voor één van de acht vormen van herpesinfecties geregistreerd, namelijk herpes zoster, en dan nog alleen bij immunocompetente patiënten waarbij op een ernstig beloop wordt geanticipeerd. Daarnaast was het misleidend dat in de verkorte produktinformatie die bij de advertentie hoorde, één van de twee meest gemelde bijwerkingen (misselijkheid) niet werd vermeld. Voorts stond onder het kopje 'Zwangerschap/borstvoeding' onterecht: 'Na overleg met arts'. Omdat niet vaststaat of dit contra-indicaties zijn, was een expliciete waarschuwing op zijn plaats geweest. Ook de vermelding dat Zelitrex® de pijn bij herpes zoster 34% sneller stopt dan Zovirax® werd te absoluut en daarom misleidend geacht. Tenslotte heeft Glaxo Wellcome BV niet de juistheid aangetoond van de vermelding dat Zelitrex® de incidentie en de duur van de pijn effectiever vermindert dan andere therapieën.