Haaruitval bij gebruik van terbinafine (Lamisil®)

Terbinafine (Lamisil®) (Gebu Prikbord 1992; 26: 26) wordt toegepast voor de behandeling van mycosen. Afhankelijk van de aard en de lokalisatie daarvan, kan de behandeling enkele weken tot maanden in beslag nemen. Veel voorkomende bijwerkingen zijn maag-darmklachten, smaakverlies en huidreacties. Ook leverfunctiestoornissen zijn beschreven (Gebu 1993; 27: 41).
De stichting Lareb ontving tot op heden 228 meldingen van mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van terbinafine. Deze hadden betrekking op 167 patiënten. Door negen patiënten werd een mogelijk verband gelegd tussen het gebruik van dit middel en het ontstaan van haaruitval. Het betrof zeven vrouwelijke en twee mannelijke patiënten. Bij twee patiënten verliep de haaruitval pluksgewijs (alopecia areata) en bij één patiënt diffuus, terwijl van de overige zes patiënten de aard van de haaruitval niet bekend is.
De haaruitval trad meestal enkele weken na het begin van het gebruik van terbinafine op. Zeven patiënten gebruikten geen co-medicatie die het optreden van haaruitval zou kunnen verklaren. Eén patiënt gebruikte chronisch een oraal anticonceptivum, een andere chronisch fenobarbital, valproïnezuur en fenytoïne. De tijdsrelatie tussen het ontstaan van de haaruitval en het gebruik van terbinafine duidde in beide gevallen echter eveneens op een mogelijk onderling verband. Van drie patiënten is bekend dat de haargroei zich herstelde na het staken van terbinafine.
In klinische onderzoeken is haaruitval bij langdurig gebruik van terbinafine beschreven.1 2 De bijwerking is echter (nog) niet in de bijsluiter opgenomen. De incidentie ervan is niet geheel duidelijk, maar in één van de onderzoeken trad haaruitval bij 2 van de 96 terbinafinegebruikers op.2 In beide gevallen was de haaruitval reversibel. Terbinafine wordt met name gestapeld in de nagels, het stratum corneum, het sebum en in de haren.3 Het valt niet uit te sluiten dat die stapeling in de haren ook de groei van de haarwortel beïnvloedt.

<hr />


1. Baudraz-Rosselet F, Rakosi T, Wili PB, Kenzelmann R. Treatment of onychomycosis with terbinafine. Br J Dermatol 1992; 126 (suppl. 39): 40-46.
2. Palacio Hernandez A del, Lopez Gomez S, Gonzalez Lastra F, Moreno Palancar P, Iglesias Diez L. A comparative double-blind study of terbinafine (Lamisil) and griseofulvin in tinea corporis and tinea cruris. Clin Exp Dermatol 1990; 15: 210-216.
3. Faergemann J, Zehender H, Millerioux L. Levels of terbinafine in plasma, stratum corneum, dermis-epidermis (without stratum corneum), sebum, hair, and nails during and after 250 mg terbinafine orally once daily for 7 and 14 days. Clin Exp Dermatol 1994; 19: 121-126.