Goede instructie aan ouders effectief

Veel kleine kinderen krijgen hun medicatie in de vorm van een suspensie voor oraal gebruik, hetgeen aanleiding kan geven tot problemen. Zo zijn de suspensies soms maar één tot twee weken houdbaar, dienen ze te worden bewaard in de koelkast en moeten ze worden geschud voor elke toediening. Waarschijnlijk treden echter de meeste fouten op bij het toedienen zelf. Vooral het gebruik van theelepels voor huishoudelijk gebruik, die in volume kunnen variëren van 2-9 milliliter, kan leiden tot grote verschillen in de afgemeten hoeveelheid geneesmiddel. Het blijkt echter mogelijk ouders hierover met succes te instrueren.
In een onderzoek werden negentig ouders met een kind onder de vier jaar dat werd behandeld met antibiotica, gerandomiseerd verdeeld in drie groepen.1 De eerste groep ontving alleen mondelinge gebruiksinstructies, zoals 'gebruik een theelepel drie keer per dag 10 dagen lang'. De tweede kreeg een spuit van 10 ml, nadat was voorgedaan hoe hiermee de juiste dosis moest worden afgemeten. De derde groep kreeg hetzelfde als de tweede, maar daarnaast werd de spuit blijvend gemarkeerd met een streep bij de juiste af te passen dosis. De toediening vond plaats binnen een uur na de instructie en werd beoordeeld door een arts. Degenen zonder spuit dienden significant minder vaak (37%) de juiste dosis toe dan degenen met de spuit (83%) en de spuit met streep (100%). Het verschil tussen de groepen twee en drie was niet significant. In het vervolg van het onderzoek kreeg iedereen een spuit en bleek 88% van de ouders daarmee de juiste dosis te kunnen toedienen.

Drankjes met medicatie dienen niet te worden toegediend met lepels voor huishoudelijke gebruik, maar met speciale maatlepels, maatbekers of spuiten met een aanduiding van het volume. De toepassing van een spuit met daarop gemarkeerd het af te passen volume in combinatie met een duidelijke instructie, gaf in dit onderzoek bij ouders met kleine kinderen een goed resultaat. Uiteraard dient op het recept en het apotheeketiket de in te nemen hoeveelheid in milliliters te worden vermeld.

<hr />


1. McMahon SR, Rimsza ME, Bay RC. Parents can dose liquid medication accurately. Pediatrics 1997; 100: 330-333.